38-500 SANOK, ul. Rynek 1
tel: +48 (13) 46 52 877 fax: +48 (13) 46 30 890
sanokpp@op.pl www.zil.sanok.prox.pl

"Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego" zakłada stworzenie zintegrowanej oferty kulturalnej odwołującej się do tradycji lokalnej i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnej działalności artystycznej. Trwający przez okres 9 miesięcy (tj. do 30 września 2005 roku) projekt, przy współpracy Gminy Miasta Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Muzeum Historycznego w Sanoku obejmuje trzy mniejsze przedsięwzięcia, które stanowią spójną całość:

---  

“Galicyjski Rynek” - budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku,

---  

rewitalizacja Rynku Miejskiego w Sanoku,

---  

rekonstrukcja średniowiecznych murów, wieży i zniszczonego skrzydła zamku renesansowego.


Wojciech Blecharczyk
Burmistrz Miasta Sanoka


Projekt został dofinansowany ze środków pomocy Unii Europejskiej,
z programu PHARE SPF 2002