Tekst udostępniony przez
Pana Jerzego Ginalskiego
dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego

wypowiedź
Pana Jerzego Ginalskiego
cele projektuplan sektora miejskiego


     Koncepcja budowy sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku była planowana i dyskutowana od ponad 30 lat. Zdaniem specjalistów i znawców tematu należy ją uznać za bezprecedensowe rozwiązanie w zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w skali ogólnopolskiej. Projekt przewiduje bowiem rekonstrukcję centrum małego podkarpackiego miasta z 2. połowy XIX w., z jego wszystkimi funkcjami gospodarczymi i kulturowymi. Wokół czworokątnego placu – rynku – planuje się wzniesienie 23 drewnianych budynków, których rozmieszczenie i zróżnicowanie funkcjonalne stanowić będzie typowy układ galicyjskiego miasteczka. W układzie tym przewidziano repliki konkretnych budowli z różnych miejscowości o charakterze mieszkalnym, mieszkalno-produkcyjnym, mieszkalno - handlowym i mieszkalno-usługowym. Budowa miasteczka w Parku Etnograficznym w Sanoku nie będzie więc   odtworzeniem   jednostkowego,   wybranego


 

1  2  3

następna >>>