Konkurs skierowany jest do młodzieży sanockich i lwowskich szkół i placówek kulturalno – oświatowych.
      Głównym celem konkursu jest:

---  

promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego miast Sanoka i  Lwowa,

---  

zacieśnianie partnerstwa, współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń,

---  

integracja młodzieżowych środowisk artystycznych z naszych miast.

       Tematyka prac konkursowych to:

---  

zabytki miasta,

---  

twórcy kultury i folklor naszego regionu,

---  

miasto wczoraj, dziś i jutro.

    Organizatorem konkursu jest Zespół Inicjatyw Lokalnych Urzędu Miasta Sanoka oraz Gimnazjum nr 2 w Sanoku.
    Koordynatorami konkursu Wacław Bojarski (Sanok) - (tel. +48 13 463 05 38, kom. +48 608 491 752) oraz Oksana Pohorilko (Lwów) - (tel. +38 0322 975 764).
       Ekspertami poszczególnych kategorii konkursowych są:

---  

prace plastyczne (Sanok) – Anna Maria Pilszak,

---  

prace fotograficzne (Sanok) – Dorota Gwara,

---  

projekty multimedialne (Sanok) – Janusz Piotrowski.

TERMIN ZGŁOSZEŃ upłynął - 20 kwietnia 2005 roku