Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej niezbędnej przy składaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych. Ponadto projekt przewiduje wykonanie wizualizacji niektórych obiektów "Sanockiego Parku Dziedzictwa Kulturowego", Posłużą one lepszemu przybliżeniu społeczeństwu i zainteresowanym głównych założeń projektu. "Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego" ma promować lokalne dziedzictwo kulturalne poprzez zorganizowanie konkursu dla młodzieży "Kultura w naszych miastach" oraz wydanie albumu tematycznie związanego z dziedzictwem kulturowym. Pozostałe zadania projektu to stworzenie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej na terenie parku, która w naturalny sposób łączyłaby oddalone od siebie obszary parku. W ramach Projektu "Sanockiego Parku Dziedzictwa Kulturowego" Sanoku i we Lwowie mają być zorganizowane seminaria i spotkania grup roboczych projektu, które pozwolą na konsultację, wymianę doświadczeń i monitorowanie realizacji projektu.
     Projekt "Sanockiego Parku Dziedzictwa Kulturowego" przewiduje do realizacji następujące zadania:

---  

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej stworzenia "Sanockiego Parku Dziedzictwa kulturowego". W ramach tego zadnia zostaną opracowane studia wykonalności odpowiednio dla:

a)  

Rynku Galicyjskiego,

b)  

Rynku Miejskiego,

c)  

Renesansowego Zamku w Sanoku,

---  

Seminaria i spotkania grup roboczych - niezbędne do dobrej koordynacji zadań związanych z realizacją projektu. Zaproszeni zostaną również ludzie ze świata kultury i sztuki, biznesmeni , młodzież i przedstawiciele władz samorządowych z Polski i Ukrainy.

---  

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego - głównym celem tego zadania jest wydanie albumu poświęconego Sanockiemu Dziedzictwu Kulturowemu. Streszczenie tego albumu zostanie przetłumaczone na język angielski i ukraiński. Zadanie obejmuje również rozprowadzanie ulotek informacyjnych oraz gadżetów promujących projekt.


 

1   2

następna >>>